Emisja akcji serii B
Oferta publiczna
Sunday Energy S.A.

Wartość emisji: 4 mln zł
Grudzień 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.