Emisja akcji serii B
Oferta publiczna
Zeneris Projekty S.A.

Wartość emisji: 3 mln zł
Kwiecień  2021

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.