Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Regulaminy i informacje

Lista dokumentów

Regulaminy świadczenia
usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku wtórnym w Domu Maklerskim INC S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Domu Maklerskim INC S.A.

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych przez Dom Maklerski INC S.A.

MIFID II

Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji w Dom Maklerskim INC S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Domu Maklerskiego INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Domu Maklerskim INC S.A.

Informacje

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje dot. Domu Maklerskiego INC S.A.

Zasady ładu korporacyjnego

Ocena stosowana w Domu Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2021

Regulamin organizacyjny Dom Maklerski INC S.A.

Ocena stosowania w Domu Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za rok 2020

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Polityka wynagradzania

Ujawnienia w zakresie wynagrodzeń Dom Maklerski INC S.A.

Raport o wynagrodzeniach za rok 2021 Dom Maklerski INC S.A.

Polityka wynagradzania

Informacja o powołaniu komitetu wynagrodzeń w Domu Maklerskiego INC SA z siedzibą w Poznaniu

Raport o wynagrodzeniach za rok 2020 Dom Maklerski INC S.A.

Adekwatność kapitałowa

Polityka ujawniania informacji przez Dom Maklerski INC S.A.

Pozostałe dokumenty

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem

Informacja o spełnianiu przez członków organów Domu Maklerskiego INC SA z siedzibą w Poznaniu wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych

Polityka informacyjna Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2022 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt