Obligacje korporacyjne DM INC SA

Niniejsza broszura stanowi swoiste kompendium wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanym pozyskaniem kapitału w drodze emisji obligacji, którzy nie mieli wcześniej styczności z rynkiem kapitałowym. W broszurze zawarte zostały m.in. szczegółowe informacje odnośnie konstrukcji obligacji, zaprezentowano jej rodzaje, wskazano podmioty mogące je emitować, a także omówiono czynniki determinujące koszt pozyskania kapitału.

PRZEJDŹ DO BROSZURY