Emisja obligacji serii AB
Oferta publiczna
Legimi S.A.

Wartość emisji: 0,4 mln zł
Październik 2020

Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.