Emisja obligacji Serii A
Oferta Prywatna
Moto 44 Sp. z o.o.
Wartość emisji: 0,6 mln zł
Grudzień 2015
Firma inwestycyjna świadcząca usługi oferowania: Dom Maklerski INC S.A.